A A A K K K
для людей із порушенням зору
Вашковецька сільська територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

Програма "Обдарована молодь"

Затверджено

рішенням сесії Вашковецької

сільської ради від  13.05.2016 р.

№ 131/07-16

 

П Р О Г Р А М А

«Обдарована молодь»

на 2016-2020 роки

І. Загальна частина

            Цільова Програма роботи з обдарованими, талановитими дітьми та молоддю в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах  Вашковецької об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена з метою створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.     

            Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на виконання та реалізацію державної політики у сфері пошуку, навчання та підтримки обдарованої учнівської молоді. Комплексом психолого-педагогічних, організаційних, правових та науково-практичних заходів Програми передбачається розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості.

            Програма є основою для розроблення програм роботи з обдарованою молоддю в закладах освіти та культури населених пунктів Вашковецької об’єднаної територіальної громади.

            Правовою підставою для розробки міської програми «Обдарована молодь» на 2013-2017 роки є:

 1. Закон України «Про освіту».
 2. Закон України «Про загальну середню освіту»
 3. Закон України «Про охорону дитинства»;
 4. Закон України «Про дошкільну освіту»;
 5. Закон України «Про соціальну підтримку молоді»;

            Успішне виконання передбачених Програмою завдань можливе при тісній співпраці сім'ї, громадськості та органів місцевого самоврядування.

 

ІІ. Мета Програми

            Метою Програми є формування системи виявлення і відбору обдарованої молоді та дітей, надання їм соціально-педагогічної підтримки; підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді; розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді і дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з ними, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

             

ІІІ. Завдання Програми

 • пошук і відбір обдарованих дітей;
 • створення системи психологічної підтримки та супроводу обдарованих дітей;
 • створення сприятливих умов для інтелектуального, морально-естетичного, фізичного розвитку школярів;
 • розроблення і впровадження нових технологій навчання і виховання;
 • надання можливості всім учасникам навчально-виховного процесу реалізувати власні творчі здібності на основі науково-пошукової та дослідницької діяльності;
 • створення системи неперервної освіти педагогів;
 • здійснення просвітницької та видавничої діяльності;
 • створення системи фінансового стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей і педагогічних працівників, які з ними працюють.

 

IV. Шляхи та способи виконання Програми

            4.1.Створення банку даних про обдаровану молодь та педагогічних працівників, які мають високі досягнення в роботі з обдарованою молоддю.

            4.2.Активізація роботи з розвитку творчих здібностей юнаків і дівчат з особливими потребами шляхом організації для них олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, спартакіад, фестивалів художньої самодіяльності.

            4.3.Створення благодійних фондів підтримки обдарованої молоді, кошти яких використовувалися б для заохочення переможців олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, спартакіад, фестивалів художньої самодіяльності.

            4.4.Запровадження іменних стипендій Вашковецького сільського голови переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт; переможцям мистецьких конкурсів, фестивалів, юним спортсменам.

            4.5.Передбачення у загальноосвітніх навчальних закладах для розвитку обдарованої учнівської молоді збільшення кількості профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів.

            4.6.Всебічне висвітлення успіхів талановитих юнаків та дівчат з різних видів творчості у засобах масової інформації та знайомство читачів, глядачів з переможцями всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів.

            4.7.Забезпечення ефективного використання інформаційних, мультимедійних та електронних засобів навчання.

       4.8.Створення та удосконалення мережі інформаційного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Вашковецької об’єднаної територіальної громади.

            4.9.Організація і проведення майстер-класів творчих педагогів, які мають досвід і результативність роботи з творчою учнівською та студентською обдарованою молоддю.

            4.10.Здійснення підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю.

            4.11.Відпрацювання системи морального і матеріального стимулювання педагогів, які працюють з обдарованою учнівською молоддю.

            4.12.Сприяння участі загальноосвітніх навчальних закладів у реалізації міжнародних наукових і навчально-освітніх програм, проектів, шляхом підписання відповідних міжнародних угод.

V.Напрямки реалізації Програми

            Програма реалізується за напрямками:

            1.Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку. Забезпечення доступності позашкільної освіти.

            2.Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.

            3.Кадрове забезпечення.

            4.Посилення соціального захисту обдарованої молоді.

 

VI. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення

            Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми здійснюється в межах реальних можливостей сільського бюджету. Бухгалтерія виконавчого комітету Вашковецької сільської ради, дирекції загальноосвітніх навчальних закладів щороку передбачають у проекті сільського бюджету кошти на виконання завдань і заходів, визначених Програмою.

            Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми передбачені в заходах до Програми.

            Прогнозовані обсяги фінансових ресурсів для виконання завдань Програми додаються.

 

VII. Відповідальні виконавці Програми

            1.Виконавчий комітет Вашковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади

            2.Загальноосвітні навчальні заклади Вашковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади.

VIIІ. Очікувані результати

            Програма роботи з обдарованою молоддю на 2016-20 роки забезпечить удосконалення системи роботи з обдарованими і здібними дітьми у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах Вашковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади та системи матеріального заохочення цієї категорії дітей і педагогічних працівників, які працюють з обдарованими учнями, консолідацію зусиль місцевих органів виконавчої влади.

 

ІХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

            Координація та контроль за станом виконання Програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-20 роки покладається на виконавчий комітет Вашковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади, дирекції загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, постійну комісію сільської ради з питань комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

            Виконавці заходів програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-20 роки інформують управління освіти, яке узагальнену інформацію про виконання заходів щодо реалізації Програми подає Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації для узагальнення та інформування Міністерства освіти і науки України.

            У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників та заходів та вносить їх на розгляд чергової сесії сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                                                                             О.Гудійник

 

                       Додаток 2

Затверджено

рішенням сесії Вашковецької

сільської ради від  13.05.2016 р.

№ 131/07-16

 

Заходи

 Програми  «Обдарована молодь»

на 2016-20 роки

№ п/п

Найменування заходу

Обсяг фінансування

(тис. грн.)

 
 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Залучені кошти

 
 

1.

Забезпечення проведення Всеукраїнських олімпіад (у тому числі і Інтернет-олімпіад), конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів

-

5,0

-

 

2.

Розширення мережі класів з поглибленим і профільним вивченням окремих предметів. Утворення учнівських груп з поглибленим вивченням навчальних предметів для обдарованої молоді у загальноосвітніх навчальних закладах

-

-

-

 

3.

Утворення консультаційних пунктів для роботи з обдарованою молоддю

-

-

-

 

4.

Організація відпочинку в літніх таборах, проведення зборів за участю обдарованої молоді

-

10,0

4,0

 

5.

Збільшення кількості гуртків та інших творчих об'єднань у загальноосвітніх навчальних закладах

-

-

-

 

6.

Забезпечення проведення навчально-методичних заходів філій БМАН учнівської молоді

-

-

-

 

7.

Модернізація обладнання загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для роботи з обдарованою молоддю

-

50,0

-

 

8.

Зміцнення спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів

-

5,0

3,0

 

9.

Підвищення кваліфікації педагогічних і наукових працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з питання розвитку обдарованої особистості

-

5,0

-

 

10.

Впровадження механізму адресної підтримки обдарованої молоді, зокрема шляхом призначення і виплати відповідних іменних стипендій

-

3,0

 

1,5

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                             О.Гудійник

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь