A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Вашковецька сільська об'єднана територіальна громада
Чернівецька область, Сокирянський район

Програма соціально-економічного розвитку

Затверджено

рішенням 14 сесії Вашковецької

сільської ради від  20.01.2017 р.

№ 14/14-17

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного розвитку населених пунктів Вашковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

І. Загальна частина

            Програма соціально-економічного і культурного розвитку села Вашківці, Шишківці, Нова Слобода та Струмок на 2017 рік розроблена на основі положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», науково-технічного інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально - технічними та фінансовими ресурсами.

            Програма базується на основних показниках прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік, комплексі макроекономічних та аграрно-промислових прогнозів національних, державних та регіональних програм. Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації в аграрно-господарському та приватному комплексі населених пунктів сільської ради, особливо з урахуванням тенденцій останніх місяців, пропозицій депутатів, членів виконкому, центральних органів виконавчої влади, методичних рекомендацій Міністерства економіки України та цілей і заходів, визначених затвердженими регіональними програмами.

            Основне завдання Програми полягає у подоланні наслідків фінансово-економічної кризи та забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій.

            Програма є комплексною системою завдань та способів їх виконання на 2017 рік, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічно-соціального, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників. Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету села та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Вашковецькою сільською радою за поданням депутатів, комісій сільської ради, членів виконкому та жителів сіл. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками півріччя та поточного року.

            Враховуючи підсумки 2016 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку села в 2017 році мають бути:

            - скоординована робота сільської ради, її виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчально-виховних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя;

            - створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

            - збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;

            - підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;

            - підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток установ освіти, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;

            - спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження населених пунктів ради та підвищення доходів жителів сіл, створення умов для розвитку аграрного сектору;

            - активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг;

            - розв’язання екологічних проблем, здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів;

            - сприяння суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;

            - забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі у соціально-економічному житті села:

            - забезпечення населення якісними комунальними послугами;

            - розвиток транспортної інфраструктури: вивчення і розробка нових автобусних маршрутів та надання їх на конкурсній основі перевізникам з метою поліпшення транспортного обслуговування жителів села.

 

ІІ. Основні завдання

I. Соціальна сфера

            Для збереження і відродження сіл, поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання Вашковецькою територіальною громадою передбачено здійснення ряд практичних заходів, а саме:

            1.1. Поліпшення демографічної ситуації на селі

            Населення села переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку. В даний час в селі проживає 1674 пенсіонери, що складає 31,2% від загального числа жителів територіальної громади. Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У населених пунктах сільської ради реалізуються державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, забезпечення доступності медичної допомоги, культурно-дозвіллєвих та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

            Сьогодні система соціального захисту у населених пунктах територіальної громади охоплює практично всіх непрацездатних громадян за допомогою державного соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціальної допомоги всіх видів і форм. В територіальній громаді проживають 25 осіб самотніх і самотньо проживаючих інвалідів і пенсіонерів, які потребують сторонньої допомоги і повинні обслуговуватись соціальними працівниками. Систематично проводиться робота з надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам. У 2016 році цю допомогу отримали 42 осіб. Похилі люди, які проживають в населених пунктах територіальної громади, є об’єктами підвищеної уваги та турботи зі сторони сільського виконавчого і розпорядчого органу.

            Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури. Основним напрямом діяльності в 2017 році буде стабілізація демографічної ситуації, збереження традицій багатодітності та настанов на дводітну родину. Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу до обов’язкового якісного медичного та санаторно-курортного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів.

            Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2017 році передбачається:

            - стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;

            - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

            - створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;

            - розвиток співпраці з вітчизняними, міжнародними благодійними організаціями, які займаються оздоровленням та відпочинком дітей, в тому числі і за кордоном;

            - запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення кампаній «Стоп насильству», забезпечення максимального виявлення випадків насильства ;

            - забезпечення призначення та виплату нового виду допомоги - одноразової винагороди жінкам, які народили одну, дві дитини, у яких народилась трійня;

            - забезпечення підтримки багатодітних сімей, у тому числі надання допомоги за рахунок коштів сільського бюджету;

            - подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення механізму залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою трудової діяльності;

            - реалізація комплексу заходів щодо поліпшення умов праці, виконання екологічних програм, задоволення населення якісною питною водою, продуктами харчування. сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив;

            - організація та створення Благодійного фонду по підтримці громадян похилого віку, благоустрою місць поховання та озеленення і підтримання в належному виді місць громадського відпочинку;

            - забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час;

            - залучення учнів до роботи в виконкомі, постійних комісіях та сільській раді;

            - виготовлення технічної та проектної документації на відведення земельних ділянок для будівництва житла працівників соціальної сфери.

         1.2. Зайнятість населення та ринок праці

            У рамках районної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, «детінізації» зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

- сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця;

- залучення до громадських робіт безробітних громадян;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

- підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;

- зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

            1.3. Доходи населення та заробітна плата

            У рамках забезпечення та реалізації Стратегії подолання бідності розвиток соціальної сфери діяльності сільської ради та виконкому буде спрямовано на недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу.

            Протягом 2017 року передбачається здійснити такий комплекс заходів:

            - впровадження постійного контролю за рівнем оплати праці на підприємствах, в фермерських господарствах, серед підприємців розташованих на території села, з метою недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників;

            - забезпечення роботи засідань виконавчого комітету сільської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, де заслуховуватимуться відповідальні особи та керівники господарств, підприємці, які не забезпечили своєчасну виплату заробітної плати;

            - проведення моніторингу укладення колективного договору на базовому підприємстві, , які використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам.

         1.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

            Головним напрямом роботи у сфері пенсійного забезпечення в 2017 році буде забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи, розвиток додаткового пенсійного забезпечення (недержавне пенсійне забезпечення).

            Основним напрямом діяльності у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи буде:

            - забезпечення соціальних гарантій і пільг громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та підвищення їх рівня життя;

            - санаторно-курортне лікування та оздоровлення дітей-інвалідів, сиріт та напівсиріт;

            - сприяння забезпечення безоплатними ліками та медичними послугами з зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії громадян, у тому числі дітей;

            - надання матеріальної та натуральної допомоги найбільш нужденним „ліквідаторам”, сім’ям потерпілих „ліквідаторів”;

            - надання допомоги в організації комплексного медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проведення диспансеризації постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи населення.

         1.5. Соціальне забезпечення

            З метою соціального захисту най вразливіших верств населення в межах реалізації заходів, передбачених програмою забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності, планується:

            - надання додаткової підтримки пільговим категоріям громадян, які найбільш її потребують;

            - продовження роботи щодо реалізації заходів сільської комплексної програми «Турбота»;

            - сприяння забезпечення інвалідів та пенсіонерів засобами реабілітації (палиці, милиці, ходунки), забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами пересування та зв’язку, у тому числі мобільного (в разі відсутності технічних умов проведення лінійного зв’язку);

            - сприяння забезпечення населення різними видами пільг та державних соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету;

            - сприяння забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

            - проведення урочистостей до свят та пам’ятних дат соціального спрямування та наданням матеріальної (грошової) і натуральної допомоги;

            З найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є житлові субсидії на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природного газу, електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу. За умови діючого законодавства передбачається, що у 2017 році субсидії отримуватимуть 84 багатодітні сім'ї.

            Щомісячно проводитимуться засідання комісії з питань оформлення та надання субсидій жителям територіальної громади, враховуючи конкретні сімейні обставини.

            1.6. Житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури

            З метою реалізації заходів з розвитку та реформування комунального господарства передбачається здійснити інвентаризацію і енергоаудит усіх основних фондів комунальної власності сільської ради, визначити зношення, залишкову балансову вартість, провести моніторинг аварійних об’єктів комунального господарства та вжити заходів, спрямованих на:

            - виконання робіт з модернізації систем теплопостачання в Будинку культури с.Шишківці, Вашковецької амбулаторії ЗПСМ, дошкільному навчальному закладі «Капітошка» с.Шишківці, освітніх закладах сіл Вашківці та Шишківці, щоб скоротити витрату електроенергії та споживання природного газу;

            - проведення поточного ремонту покрівлі Будинку культури с.Вашківці, який передбачає залучення коштів інвесторів, небайдужих громадян та організацій, підприємств та установ, благодійних фондів;

            - своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року (ремонти покрівель, установка пластикових вікон, утеплення фасадів, реконструкція опалювальних систем);

            - виконання робіт по поточному та ямковому ремонту вулиць населених пунктів територіальної громади, загальною протяжністю 34000 метрів, обновлення та установка дорожніх знаків, в першу чергу в місцях масових зібрань громадян, дитячих та шкільних освітніх закладів, медичних установ, місцях зупинок рейсових автобусів, нанесення зебрових переходів.

 

II. Гуманітарна сфера

 

            2.1. Здоров’я населення

            Стан здоров’я населення громади характеризує його трудоресурсний потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою впливає на перспективи його соціально – економічного розвитку. Тому один з основних напрямів діяльності виконкому сільської ради буде полягати в задоволенні потреб населення в отриманні медичних послуг. З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги в рамках програм протидії поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань передбачається:

            - розширення доступу селян до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової диспансеризації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців;

            - сприяння укомплектуванню Вашковецької та Шишковецької амбулаторій ЗПСМ необхідним діагностичним медичним обладнанням;

            - забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах області;

            - запобігання інфікування навколишнього середовища мікробактеріями туберкульозу.

            - стимулювання до залучення коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази Вашковецької та Шишковецької амбулаторій ЗПСМ, ФАПів сіл Струмок та Нова Слобода.

            2.2. Освіта

            В галузі освіти продовжиться робота по виконанню комплексної цільової програми «Обдарована дитина». Вашковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів буде забезпечувати навчання 418 учнів та двох груп подовженого дня, де виховуватиметься до 30 дітей. Шишковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів буде забезпечувати навчання 224  учнів та двох груп подовженого дня, де виховуватиметься до 30 дітей.

            В 2017 році в селі буде здійснюватись підвезення до школи 18 учнів з с.Нова Слобода у с.Вашківці та 14 учнів і 3-є вчителів з с.Струмок у с.Шишківці шкільними автобусами. В дошкільному навчальному закладі «Веселі каруселі» с.Вашківці буде виховуватись 110 дітей, а в дошкільному навчальному закладі «Капітошка» с.Шишківці буде виховуватись 74 дитини. ДНЗ «Веселі каруселі» с.Вашківці та ДНЗ «Капітошка» с.Шишківці будуть забезпечені інвентарем та умовами для здійснення навчально-виховної роботи.

            У рамках обласних та державних програм розвитку освіти передбачається:

            - підтримка іміджу та престижу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Вашківці і дошкільного навчального закладу «Веселі каруселі» с.Вашківці;

- підтримка іміджу та престижу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Шишківці і дошкільного навчального закладу «Капітошка» с.Шишківці;

            - збільшення охоплення учнів профільним навчанням до 85%;

            - здійснення всіх необхідних організаційних заходів щодо якісного проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 році;

            - доведення вартості безоплатного одноразового гарячого харчування учнів 1 – 11 класів пільгових категорій до натуральних норм;

            - комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами за рахунок сільського бюджету та благодійної допомоги;

            - підключення дошкільного навчального закладу «Капітошка» с.Шишківці до локальної комп’ютерної мережі;

            - забезпечення ефективною сучасною комп’ютерною технікою та мережі Інтернет, підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників, через проходження курсової перепідготовки;

            - придбання спортивного обладнання (тренажерів) для закладів освіти ;

            - поновлення бібліотечних фондів та проведення капітальних ремонтів навчальних класів і спортивного залу навчальних закладів об’єднаної територіальної громади;

            - виплата іменних стипендій кращим учням навчального закладу та оснащення школи предметними кабінетами та обладнанням;

            - підтримка проведення науково-практичних конференцій та семінарів у загальноосвітніх школах.

            Передбачається посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості у навчально - виховних закладах, придбання інвентаря, здійснення пішохідних, гірських походів та екскурсій.

            2.3. Розвиток культури

         Пріоритетними напрямками соціально - економічного розвитку громади в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української та молдавської національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу в населених пунктах, поліпшення естетичного виховання молоді. Буде забезпечено умови для проведення загально сільських свят: вечорів - зустрічей з випускниками, Різдвяних свят, Дня Перемоги, Дня Села, свят Масляної, Івана Купала, Дня Незалежності України, випускного вечора, Дня захисту дітей та людей похилого віку. Мета цих заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримки потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських та молдавських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організація дозвілля й урізноманітнення форм культурного обслуговування населення села.

         З метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності планується забезпечити:

            - практику проведення сільських та церковних свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української та молдавської народної пісенної творчості;

            - всебічне сприяння створенню сільського краєзнавчого музею на громадських засадах, відродженню і популяризації культурної спадщини та побуту українського селянства у приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Вашківці;

            - створення інформаційно-консультаційного центру у с.Вашківці на базі сільської бібліотеки в Будинку культури;

            - відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, залучення культурно-просвітницьких та духовного закладів до організації і підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення;

            - сприяння збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян села.

            На виконання програми розвитку культури територіальної громади на 2017 рік буде приділена значна увага зміцненню матеріально – технічної бази закладів культури. Планується ремонт приміщення сільського Будинку культури с.Вашківці, а саме: ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей на металопластикові, ремонт приміщення сільського Будинку культури с.Шишківці, а саме: заміна дверей внутрішніх коридорів, заміна підлоги глядацького залу, заміна електропроводки. Для проведення змістовного дозвілля молоді планується створення культурно – розважального комплексу у с.Шишківці.

            2.4. Духовний розвиток

            Розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму, поваги та вивчення культурно-історичної спадщини рідного села. Тому виконавчий комітет сільської ради в 2017 році буде працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі, формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Реалізація Програми в частині розвитку духовності буде здійснюватись шляхом:

            - координації діяльності громадських, релігійних організацій, громадської організації «Перспектива», навчальних та культурних закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя;

            - пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів.

            Проведена робота дозволить забезпечити створення умов для реалізації творчого потенціалу населення села особливо молоді, спрямування її на духовне, моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення, збільшення кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно – освітньої та спортивно – масової роботи, пропагандою християнських цінностей, що сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, забезпеченню зниження рівня злочинності.

            Поширення духовної інформації, зумовить необхідність підвищення рівня християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно – спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства. Практичні кроки територіальної громади в 2017 році будуть направлені на:

            - підготовку та випуск вісників, збору матеріалів та завершення роботи по оновленню експозицій музею історії населених пунктів територіальної громади в приміщенні навчальних закладів, збору матеріалів історії сіл для написання книги.

            - впорядкування та озеленення прилягаючої території Свято-Михайлівської церкви с.Вашківці та території церкви Різдва Пресвятої Богородиці с.Шишківці;

            - завершення будівництва недільної школи при Свято-Михайлівській церкві с.Вашківці.

         2.5. Підтримка сімей, дітей та молоді

            У рамках реалізації районної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності планується:

            - проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління;

            - надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;

            - підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;

            - удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

            - проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;

            - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - забезпечення нарахування та виплати державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням);

            - виконання заходів щодо відпочинку та оздоровлення дітей у період літніх канікул;

            - запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та підтримки сімей з дітьми;

            -  забезпечення доступності дітей-інвалідів до закладів соціальної інфраструктури, закладів культури, освіти та до спеціальних закладів, які надають соціальні послуги;

            - створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі в міжрайонних, всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;

            - виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей.

            2.6. Фізичне виховання та спорт

            У рамках реалізації сільської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік передбачається:

            - залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

            - формування складу збірних команд села з пріоритетних видів спорту, а також забезпечення їм належних умов для підготовки;

            - створення умов для розвитку дитячо-юнацького спорту;

            - проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян;

            - поточний ремонт і відновлення сільських стадіонів, створення належних умов для можливості населенню займатись спортом;

            - проведення сільських змагань в рамках територіальної громади, комплексних спортивних заходів за програмою спартакіади школярів, сільських спортивних ігор, універсіад, участь в районних, обласних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту за участю учнівської молоді;

            - проведення інвентаризації спортивних споруд, поліпшення стану спортивної бази сільських шкіл с.Вашківці та Шишківці, сприяння збереженню її матеріально-технічної бази.

 

III. Безпека життєдіяльності населення

           

            3.1. Охорона навколишнього середголовною м

овища

            Атмосферне повітря в населеному пункті, на території господарств, а також повітря у виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового перебування людей повинно відповідати санітарним нормам. Основна доля забруднення повітря у с.Вашківці, Шишківці, Струмок та Нова Слобода припадає на хімічний обробіток багаторічних насаджень та автотранспорт. Викиди від утилізації і переробки відходів тваринного походження, пересувних джерел забруднення у 2016 році склали незначну частину забруднення повітря. На сьогодні надмірне антропогенне навантаження на природне середовище сіл, посилене наслідками Чорнобильської катастрофи, кліматичні умови істотно знизили якість водноресурсного потенціалу с.Вашківці, Шишківці, Струмок та Нова Слобода, а тому

етою на 2017 рік є:

            - реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в селах, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, вирішення питання зменшення викидів в атмосферу;

            - розв’язання екологічних проблем, здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів;

            Основні завдання та заходи на 2017 рік:

            - зменшення руху транзитного транспорту через села Шишківці та Вашківці;

            - організація посадки захисних лісосмуг вздовж під’їзних вулиць, озеленення територій господарств, торгівельних закладів, озеленення вулиць села, висадка дерев, кущів, газонів та квітників;

            - здійснення контролю за якістю питної води;

            - інвентаризація та реконструкція приватних водоочисних та каналізаційних очисних споруд;

            - придбання спецтехніки для своєчасного транспортування побутових відходів;

            - зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, підприємців, коштів державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища та коштів інвесторів.

            У 2017 році у сфері охорони навколишнього природного середовища буде продовжено реалізацію національних, регіональних, місцевих та об’єктових заходів щодо поліпшення екологічної ситуації в рамках Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дністра та поліпшення якості питної води, загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України, регіональних програм розвитку водного господарства в області, поводження з відходами, ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах області, охорони навколишнього природного середовища, моніторингу довкілля.

            За рахунок коштів обласного бюджету на впровадження природоохоронних заходів передбачається: озеленення 2 га площі на місці колишнього стихійного сміттєзвалища, відвід 1 га землі за межами села для створення пункту сортування твердих побутових відходів, контроль за продовженням робіт щодо поводження з відходами, проведення заходів з підвищення екологічної свідомості населення.

            Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію на території населених пунктів сільської ради.

            3.2. Техногенна безпека

            У 2017 році основну увагу передбачено зосередити на виконанні завдань регіональних та державних програм, у тому числі:

            - Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в Чернівецькій області;

            - Програми створення і використання матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків у Чернівецькій області;

            Буде продовжено реалізацію заходів щодо зниження рівня техногенно-екологічних ризиків, регіональних програм ліквідації наслідків підтоплення територій в населених пунктах сільської ради, створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у с.Вашківці, Шишківці, Струмок та Нова Слобода.

            3.3. Охорона праці

            З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого середовища планується:

            - запровадити функціонування системи управління охороною праці на підприємствах малого та середнього бізнесу;

            - організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

            - посилення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

            - посилення контролю щодо проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки на підприємствах сіл та прилягаючих населених пунктах;

            - організація навчання з питань охорони праці керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування, керівників і фахівців підприємств, установ та організацій населених пунктів.

            3.4. Забезпечення законності та правопорядку

            У 2017 році в рамках районної програми профілактики злочинності, підвищення безпеки дорожнього руху передбачається з метою ослаблення дії криміногенних факторів на території населених пунктів сільської ради і, зокрема в період кризових суспільних ситуацій, забезпечити здійснення комплексу заходів щодо:

            - постійного моніторингу та належного реагування на виявлені недоліки ;

            - удосконалення системи профілактики злочинності та правопорушень, спрямованої на посилення боротьби з антисоціальними явищами;

            - створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;

            - усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації;

            - залучення до виконання програми громадян, зокрема і громадських помічників дільничного інспектора поліції, активістів громадських формувань з охорони громадського порядку;

            - підвищення оперативності реагування на вчинені злочини і правопорушення та їх виявлення.

            У 2017 році передбачається недопущення росту вуличної злочинності та злочинності серед неповнолітніх.

 

IV. Розвиток реального сектору економіки

 

            4.1. Енергоефективність та енергозбереження

            У 2017 році планується продовжити впровадження заходів, спрямованих на забезпечення надійного, безперебійного та якісного енерго-, та газозабезпечення всіх споживачів у селі, вивчення можливості заміни природного газу на альтернативні види палива.

            З метою впровадження енергоефективних заходів, енергозберігаючих технологій на підприємствах, у бюджетних установах і організаціях, житлових будинках населення передбачається впровадження сучасних приладів обліку енергоносіїв для побутових споживачів.

            4.2. Будівництво та інвестиційна діяльність

            Сільська рада буде продовжувати працювати в напрямку залучення інвестицій в економіку громади та цілеспрямовано створювати всі необхідні умови щодо інвестиційного клімату, виходячи з розуміння того, що проблеми в економіці і в соціальній сфері можна вирішити лише тоді, коли працює виробництво, постійно створюються додаткові робочі місця, коли люди отримують гідну заробітну плату, а в казну громади справно надходять податки і платежі.

            На території громади в 2017 році за рахунок інвестицій планується будівництво та реконструкція:

            - об’єктів комунальної власності сільської ради, відділення зв’язку, відділення Ощадбанку, сільських стадіонів;

            - прокладання вуличного освітлення по вул.Шевченка, О.Кобилянської, Я.Мудрого, Мічуріна, І.Богуна, Ю.Федьковича, Горького у с.Вашківці;

- прокладання ІІ черги вуличного освітлення на сільських вулицях с.Шишківці;

- прокладання вуличного освітлення у с.Струмок.

            При введенні об’єктів будівництва в експлуатацію буде створено близько 20 додаткових робочих місць. Буде вестись індивідуальне будівництво житла громадян. В 2017 році буде введено в експлуатацію 12 житлових будинків загальною площею понад 1000 кв.м. Будуть встановлені на дорогах знаки обмеження швидкості та знаки з назвами населених пунктів.

            Окрім того, у 2017 році для виконання основних завдань у сфері інноваційної діяльності планується забезпечити реалізацію регіональних програм інноваційної спрямованості та впровадження інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

            4.3. Споживчий ринок

            Малий та середній бізнес, який діє на території громади перетворюється на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує зайнятість населення та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету сільської ради.

            Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній інфраструктурі громади. Торгівля забезпечує надходження до бюджету певної частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництва. В селі Вашківці буде задовольняти потреби населення 26 магазинів, 4 підприємства закладів громадського харчування. В селі Шишківці буде задовольняти потреби населення 3 магазини, селі Струмок 1 магазин, на станції Васкауци - 1 магазин. В 2017 році передбачається розширення торгової мережі суб’єктів підприємницької діяльності.

            В наступному році продовжиться робота спрямована на підтримку ринкових реформ, захисту прав споживачів, упорядкування розміщення торгових об’єктів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавства при здійсненні купівлі та продажу товарів. Планується введення в дію в 2017 році майстерні по ремонту електропобутової техніки. За рахунок розвитку підприємництва на території громади в 2017 році планується створити та легалізувати 20 нових робочих місць.

            За формами власності в структурі товарообороту переважає товарооборот підприємств приватної форми власності. Дана тенденція збережеться і в прогнозованому періоді.

            Головні цілі на 2017 рік: формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, здатної задовольнити потреби населення в якісних товарах та послугах, забезпечення високого рівня обслуговування.

            Основні завдання на 2017 рік :

            - забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення жителів територіальної громади;

            - сприяння підтримці товаровиробників на місцевому рівні;

            - посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється та реалізується у селі, впровадження сучасних технологій обслуговування населення;

            - створення впорядкованого загального сільського ринку для реалізації продукції як власного виробництва сільських жителів так і для проведення ярмарків по забезпеченню селян товарами широкого вжитку;

            - вивчення та пошук інвесторів по створенню об’єкту ресторанного типу в селі Шишківці, заснованого на традиціях і рецептурах української та молдавської національної кухні.

            4.4. Агропромисловий комплекс і розвиток села

            Головним напрямком діяльності агропромислових підприємств у 2017 році буде організоване забезпечення збалансованості економіки та задоволення потреб населення.

            На території громади на належному технологічному рівні працює 6 агропромислових підприємства, основні з них: ТОВ «Буковинський сад», ТзОВ «Сварог Буковина», ФГ «Аура Плюс», ПП «Шишковецьке» та інші. Цими підприємствами вирощуються сільськогосподарські культури та фрукти. Одним з основних завдань цих сільськогосподарських підприємств в 2017 році буде нарощення обсягів вирощеної продукції, збільшення орендної плати за користування земельними частками (паями) та майновими паями їх власників.

            Заходами з підвищення родючості ґрунтів у 2017 році прогнозується внести 1000 тонн мінеральних добрив. Передбачається проведення посівів сільськогосподарських культур насінням кращих вітчизняних сортів та гібридів. З метою збереження структури ґрунтів та зниження шкідливої дії водної та вітрової ерозії ґрунтів, значного скорочення енерговитрат при вирощуванні сільськогосподарських культур за енергозберігаючими технологіями передбачається вирощування сільськогосподарських культур на площі 1672 га.

            З метою сприяння розвитку агропромислового комплексу в 2017 році передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

            - пошуку інвесторів для створення інфраструктури агропромислового ринку, зокрема – обслуговуючої сільськогосподарської кооперації;

            - формування системи дорадництва на селі з тим, щоб сільськогосподарською дорадчою діяльністю охопити всіх жителів села;

            - створення сільського аграрно-маркетингового центру оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією;

            - удосконалення складання балансів попиту та пропозиції основних видів продовольства (зерна та продуктів його переробки, м’яса, м’ясопродуктів, молока, молокопродуктів, олії та цукру);

            - проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами села;

            - відновлення родючості 24 га ґрунтів шляхом відновлення та рекультивації;

            - проведення обстеження земельних ділянок на площі 200 га та розробка обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного та безпечного застосування агрохімічних засобів з метою забезпечення збереження та відтворення родючості земель сільськогосподарського призначення.

            4.5. Транспорт

            Перевезення пасажирів з населених пунктів до районного центру м.Сокиряни забезпечує авто перевізник ПП Кулій В.М., з населеного пункту до обласного центру м.Чернівці забезпечує авто перевізник ПП Базь А.І. Перевезення пасажирів здійснюється щоденно двома рейсами: Вашківці - Сокиряни та Вашківці - Чернівці. Існуюча транспортна мережа розроблена з урахуванням побажань жителів населених пунктів територіальної громади. Перевезення пасажирів автобусами на міжміських та районних маршрутах здійснюється на конкурсній основі. Планується розширення транспортної мережі, запровадження нового власного маршруту до районного центру. Приватними перевізниками буде повністю забезпечено пільгове перевезення пасажирів.

            З метою поліпшення організації перевезення пасажирів, підвищення ефективності державного регулювання та контролю за діяльністю автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством у 2017 році передбачається проведення конкурсу серед перевізників на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які входять в межі території області.

            У 2017 році передбачається спрямувати кошти дорожнього фонду в обсязі не менше 120 000 грн. на фінансування витрат, пов’язаних з ремонтом і утриманням сільських доріг. Реалізація даних завдань та заходів дасть змогу якісно надавати послуги населенню в пасажирських автомобільних перевезеннях та створить умови для безпечного та безаварійного дорожнього руху.

            4.6. Зв’язок та інформаційні технології

            Пріоритетами розвитку в галузі поштового забезпечення та зв’язку на 2017 рік будуть створення, розвиток та інтеграція нових інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, упровадження FM мовлення на всю територію села, а також розвиток інформаційного суспільства (створення рівних умов для доступу споживачів до мережі Інтернет в населеному пункті), удосконалення поштової мережі.

            У 2017 році буде продовжено виконання комплексу пріоритетних завдань регіональної програми інформатизації , щодо розвитку інформаційного суспільства:

            - розвиток телекомунікаційної інфраструктури села з використанням сучасних технологій відповідно до стандартів ЄС;

            - забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів;

            - забезпечення сприятливих умов для подання звітності в електронному вигляді до державних органів із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до чинного законодавства України;

            - підвищення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед, шляхом упровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій.

 

V. Фінансове забезпечення Програми

 

            Забезпечити належне фінансування Програми соціально – економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади сіл Вашківці, Шишківці, Струмок та Нова Слобода на 2017 рік планується шляхом проведення організаційних заходів по збільшенню надходжень до бюджетів та благодійних фондів, а саме:

            - домогтися сплати відповідних податків суб’єктами підприємницької діяльності, власниками земельних часток (паїв);

            - провести інвентаризацію суб’єктів підприємницької діяльності на предмет виконання дозволів наданих їм при започаткуванні діяльності;

            - провести інвентаризацію земельних ділянок з метою перезаключення договорів оренди землі згідно нової нормативно-грошової оцінки;

            - визначити перелік земельних ділянок, які можна запропонувати для придбання інвесторам;

            - домогтися своєчасної виплати реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності та сплати податків і всіх обов’язкових платежів.

            На виконання Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку села Вашківці, Шишківці, Струмок та Нова Слобода будуть спрямовуватись кошти Благодійної організації Благодійного фонду «Зміцнення громад».

            5.1. Податково-бюджетна діяльність

            Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2017 році визначено:

            - забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;

            - удосконалення управління приватними майновими паями селян, шляхом передачі їх в оренду;

            - продовження роботи щодо перегляду та прийняття сільською радою економічно обґрунтованих (що має включати інвестиційну складову для забезпечення підвищення якості надання таких послуг) тарифів і зборів , що дозволить стовідсотково відшкодовувати витрати на їх виробництво, приведення у відповідність вартості соціального податку до розміру доходів населення, створення умов для оплати реально спожитих ресурсів та наданих послуг, відповідності якості наданих послуг, забезпечення беззбиткової діяльності сільської ради.

            - забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;

            - цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;

            - забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;

            - забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери села за спожиті енергоресурси;

            - обмеження окремих видатків на утримання сільської ради ;

            - скасування пільг зі сплати місцевих податків і зборів, що призводять до необґрунтованих втрат місцевого бюджету;

            - посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень ;

            - активізація роботи та підвищення ефективності діяльності постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку територіальної громади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат;

            Доходи загального фонду місцевого бюджету прогнозуються в обсязі близько 2000,00 тис. грн.

 

VI. Ринкові перетворення

 

            6.1. Розвиток підприємництва та фермерських господарств

            У 2017 році в рамках регіональної програми розвитку малого підприємництва передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

            - проведення моніторингу виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ;

            - створення на території населених пунктів сільської ради сприятливого інвестиційного клімату;

            - подальше формування привабливого інвестиційного іміджу населених пунктів територіальної громади шляхом створення і подальшого розширення і оновлення бази інвестиційних проектів сільської ради, підприємств і підприємців розташованих на території громади для потенційних інвесторів, розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності села в мережі Internet;

            - відстеження за участю постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку територіальної громади та виконкому сільської ради результативності дії прийнятих регуляторних актів за напрямами – соціально-трудові відносини, регулювання економічних процесів, організаційно-правове забезпечення, фінансово-ресурсне забезпечення, менеджмент малих підприємств;

            - надання на конкурсній основі часткового відшкодування з бюджету села відсоткових ставок за кредитами, залученими підприємцями для реалізації інвестиційних проектів;

            - сприяння забезпечення гарантованого доступу до кредитів для підприємців та фермерів через розвиток ринку фінансових послуг, та кредитно-гарантійних установ;

            - проведення засідань, семінарів-практикумів з питань державної регуляторної політики та допомога в здійсненні державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, розробка пропозицій щодо поліпшення підприємницької діяльності;

            - оприлюднення інформації щодо розвитку підприємництва .

            6.2. Конкурентна та антимонопольна політика

            З метою сприяння розвитку економічної конкуренції в підприємницькій діяльності, демонополізації економіки, фінансової, матеріальної, інформаційної, консультативної підтримки суб’єктів господарювання області в 2017 році передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

            - можливості впровадження нових видів товарів (послуг) та сприяння появі нових суб’єктів господарювання на товарних ринках;

            - створення рівних умов доступу на товарні ринки суб’єктів господарювання;

            - дотримання конкурентних засад при здійсненні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;

            - протидії зловживанням монопольним становищем, недобросовісній конкуренції, антиконкурентним узгодженим діям суб’єктів господарювання, насамперед на ринках споживчих товарів і послуг.

            6.3. Регулювання цін

            З метою забезпечення реалізації державної цінової та тарифної політики, запобігання безпідставного зростання цін та створення стабільної прогнозованої ситуації на ринку споживчих та основних продовольчих товарів передбачається:

            - вжиття заходів щодо забезпечення порозуміння між органами місцевого самоврядування та суб’єктами оптової та мережевої роздрібної торгівлі;

            - підписання Протоколу порозуміння між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво, оптову й роздрібну торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

            - здійснення моніторингу цінової ситуації на підприємствах роздрібної торгівлі та на продовольчому ринку, вжиття упереджувальних заходів стосовно її стабілізації, у тому числі шляхом запровадження регулювання цін на деякі види продовольчих товарів та оприлюднення отриманих даних у засобах масової інформації;

            - продовження роботи, спрямованої на подальший розвиток конкуренції у сфері торгівлі, у тому числі шляхом розвитку та вдосконалення мережі об’єктів роздрібної торгівлі в населених пунктах територіальної громади;

            - впровадження заходів контролю за запобіганням, недопущенням та припиненням зловживань монопольним становищем, насамперед на ринках споживчих товарів і послуг;

            - здійснення оцінки ресурсного наповнення ринків товарами широкого вжитку, у тому числі продовольства, за рахунок власного виробництва.

            6.4. Захист прав споживачів

            У 2017 році з метою вдосконалення системи захисту прав споживачів у рамках реалізації завдань і заходів програми захисту прав споживачів передбачається:

            - вжиття заходів щодо вилучення та припинення реалізації неякісної продукції;

            - посилення контролю за якістю продуктів і продовольчої сировини, за якістю продукції дитячого асортименту, у тому числі продуктів дитячого харчування (вітчизняного та імпортного виробництва), яка реалізується в мережі роздрібної торгівлі та в дитячих та шкільних закладах;

            - сприяння та надання допомоги громадянам у застосуванні правозахисного державного механізму шляхом надання консультацій, методологічної і практичної допомоги у складанні юридичних документів, претензій, позовних заяв та безпосередньої участі в судових справах щодо захисту прав споживачів у їх інтересах;

            - поширення діяльності постійно діючого консультаційного пункту для споживачів з надання консультацій із захисту їх прав та надання, за необхідністю, правової допомоги.

 

VІІ. Очікувані результати

 

Виконання програми забезпечить практичну реалізацію статей Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та важливих питань життєдіяльності, економічного і суспільного життя територіальної громади.

            З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності територіальної громади у 2017 році буде забезпечено:

            - підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних цільових програм щодо розвитку населених пунктів сільської ради;

            - реалізацію заходів розвитку місцевого самоврядування щодо проведення поточного ремонту приміщень адміністративного будинку сільської ради с.Шишківці та с.Вашківці;

            - забезпечення модернізації систем освітлення з використанням енергоефективних ламп;

            - організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки соціальних працівників у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування;

            - забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням потреб населення села;

            У 2017 році передбачається продовження реалізації заходів та участь у міжнародних проектах та програмах Всеукраїнського конкурсу розвитку місцевого самоврядування.

            В процесі виконання Програми можуть виникнути наступні ризики та можливі перешкоди:

            - економічна дестабілізація і, як результат, зменшення надходжень до бюджету;

            - зростання безробіття;

            - недостатній обсяг фінансування на реалізацію програм і заходів;

            - незабезпечення фінансовими ресурсами надання пільг для окремих категорій громадян.

            Однак, незважаючи на це, в процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та села. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Вашковецької сільської ради за поданням виконавчого комітету сільської ради.

            Для оцінки повноти і якості виконання програмних завдань протягом 2017 року здійснюватиметься моніторинг виконання Програми.

 

Секретар сільської ради                                                                             О.Гудійник

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь