A A A K K K
для людей із порушенням зору
Вашковецька сільська територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

Комплексна програма забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на період до 2018 року в населених пунктах Вашковецької сільської ради

Дата: 02.02.2019 20:22
Кількість переглядів: 441

 

Додаток 1

до рішення №241/10-16

сесії сільської ради VІІ скликання

від 06.09.2016 року

                                                                                                       Комплексна програма

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

на період до 2018 року в населених пунктах Вашковецької сільської ради

 

Вступ

          З метою реалізації державної політики стосовно охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів, проведення навчання та ознайомлення населення із заходами пожежної безпеки, залучення громадськості до участі в профілактичній роботі, забезпечення захисту населення, підвищення рівня протипожежного захисту та створення механізму і умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту, організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків відповідно до законів України «Про Цивільну оборону України», «Про пожежну безпеку», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» розроблено сільську програму пожежної безпеки на 2017-2018 роки (далі - Програма).

 

І.Загальна характеристика

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми

Закон України «Про загально-державну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» від 07.06.2012 №4909-УІ

3.

Розробник Програми

- Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

 

4.

Співрозробник Програми

- Вашковецька сільська рада Сокирянського району

5.

Відповідальний виконавець Програми

- Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

- 8 ДПРЧ УДСНС України у  Чернівецькій області

6.

Учасники Програми

- Вашковецька сільська рада, Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області, 8 ДПРЧ УДСНС України у Чернівецькій області, установи та організації населених пунктів Вашковецької сільської ради

7.

 

Термін реалізації Програми

2017-2018 рр.

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

 

    60 000 грн.

 

10

Основні джерела фінансування Програми

Сільський бюджет

 

IІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

            Законом України «Про пожежну безпеку» визначено, що забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною реалізації державної політики щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

            Дані статистики свідчать, що протягом останніх 5 років у населених пунктах Вашковецької сільської ради щороку виникає близько 4-8 пожеж. Загалом, з 2010 по 2016 рік в населених пунктах зареєстровано 7 пожеж, унаслідок яких загинуло 2 особи. Прямі матеріальні збитки від пожеж за вказаний період становлять 750.34 тис. грн.

            Особливо проблемною залишається ситуація із забезпечення пожежної безпеки в селах Нова Слобода, Вашківці, Шишківці, де виникає більше третини загальної кількості пожеж, а їх гасіння ускладнюється значною віддаленістю пожежно-рятувальних підрозділів та низьким рівнем технічної оснащеності протипожежних формувань сільської місцевості.

            З метою створення підрозділу місцевої пожежної охорони, зважаючи на обмеженість власного фінансування, пожежний автомобіль ГАЗ-53А у 2011 році було передано на повне утримання ДП «Сокирянське лісове господарство», яке безкоштовно обслуговує населені пункти Вашковецької сільської ради.

            Також однією з основних проблем є стан протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема: ринків, дитячих дошкільних та навчальних закладів, лікувальних закладів, культових будинків та споруд, закладів відпочинку, розважальних закладів, де протипожежні заходи практично не здійснюються через обмеженість фінансування. Разом з тим, існує проблема із забезпеченням населених пунктів сільської ради системами протипожежного водопостачання.

            Відсутність джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах та на об’єктах призводить до того, що значна кількість пожеж ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час, фінансові витрати на їх ліквідацію та збитків від них.

            Основними причинами неналежного стану протипожежної безпеки в населених пунктах є:

            - обмежене фінансування заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів, низький рівень матеріально-технічного оснащення підрозділів державної та місцевої пожежної охорони;

            - відсутність в селах сільської ради підрозділів місцевої пожежної охорони та аварійно-комунальної служби;

            - відсутність джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах і на об’єктах;

            Стан пожежної безпеки в населених пунктах сільської ради є реальною загрозою для їх населення і потребує розроблення т реалізації комплексних довгострокових заходів, які повинні здійснюватися програмним методом.

 

ІII. Мета Програми

            Метою Програми є забезпечення захисту жителів населених пунктів сільської ради, підвищення рівня протипожежного захисту та створення механізму й умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту на сучасному етапі розвитку. Посилення пожежної безпеки, організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків.

 

ІV. Обґрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми,

строки виконання Програми

            Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному та поетапному вирішенні ряду питань у даній сфері протягом 2017-2018 років за рахунок дотримання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки на всіх рівнях функціонування об’єктів і населених пунктів, підвищення ефективності управління з боку Вашковецької сільської ради у частині забезпечення пожежної безпеки, зміцнення ресурсної бази. Це призведе до гарантованого захисту жителів сіл та навколишнього природного середовища від пожеж і їх наслідків.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

            5.1. У рамках Програми передбачається здійснення заходів відповідно до наступних пріоритетних напрямків:

            - проведення щорічного аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах сільської ради, на підприємствах, в установах, організаціях та розробка комплексних планів заходів щодо запобігання пожежам і загибелі на них людей.

            - здійснення координації діяльності виконкому сільської ради та керівників установ щодо забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів.

            - передбачення будівництва пожежного депо при розгляді планів щодо відведення земельних ділянок під забудову об’єктів відпочинку, лікування, торгівельних та промислових об’єктів.

            - передбачення в місцевому бюджеті коштів на придбання спеціальної пожежної техніки, пально-мастильних матеріалів та іншого майна для підрозділів місцевої пожежної охорони.

            - забезпечення створення та функціонування систем централізованого пожежного спостереження.

            - забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема, ринків, дитячих дошкільних і навчальних закладів, лікувальних закладів, культових будівель та споруд, закладів відпочинку, розважальних закладів.

            - розгляд питання про виділення коштів підприємствами, установами та закладами всіх форм власності з метою придбання спеціальної техніки й обладнання для рятування людей і гасіння пожеж.

            - організація навчання населення правилам пожежної безпеки.

            - проведення щорічного фестивалю дружин юних пожежників.

            - забезпечення протипожежного водопостачання населених пунктів та об’єктів, проведення ремонту несправних пожежних гідрантів та водойм.

            - створення та забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони і добровільної пожежної охорони.

            - посилення пожежної безпеки, поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів пожежної охорони для виконання завдань за призначенням.

            - організація пожежно-профілактичних заходів та гасіння пожеж у лісових масивах та на сільськогосподарських угіддях.

            Результатами виконання передбаченого Програмою комплексу заходів щодо попередження виникнення пожеж та організації протипожежного захисту об’єктів і населених пунктів є:           

            - приведення протипожежного стану об’єктів та населених пунктів у відпові

            - забезпечення пожежної безпеки населених пунктів сільської ради та об’єктів аграрного сектору економіки;

            - зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров’я громадян, створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення

дність з прийнятними рівнями пожежної безпеки;впливу небезпечних чинників пожеж на навколишнє природне середовище;

            - зменшення на об’єктах і в населених пунктах кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат і матеріальних збитків від їх наслідків;

            - своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежного захисту;

            - витрачання мінімального часу на прибуття пожежних підрозділів до місця пожежі за рахунок оптимальної дислокації пожежних підрозділів у сільській місцевості та їх достатньої чисельності й оснащеності;

            - забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

 

. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Координація роботи, спрямованої на здійснення заходів щодо виконання Програми, проведення моніторингу, аналізу стану їх виконання покладається на виконавчий комітет Вашковецької сільської ради в частині делегованих повноважень, бюджетні установи, що фінансуються з місцевого бюджету, інші зареєстровані установи, організації.

Джерелом фінансування Програми є кошти сільського бюджету Вашковецької сільської ради, кошти підприємств, установ усіх форм власності, благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

            Відповідальним виконавцем Програми є Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області, який щорічно 20 січня наступного за звітним року надає Вашковецькій сільській раді інформацію про хід реалізації Програми.

 

Секретар сільської ради                                                О.Гудійник


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора