Вашковецька сільська територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

ПРОГРАМА розвитку фізичної культури та спорту Вашковецької сільської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

Дата: 02.02.2019 20:33
Кількість переглядів: 381

 

Затверджено

  рішенням 17 сесії Вашковецької

сільської  ради  VII скликання

55/17-17 від 03.03.2017 року

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту

Вашковецької сільської об’єднаної територіальної громади

на 2017 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Сільська рада

2.

Розробник програми

Виконавчий апарат сільської ради

3.

Співрозробники програми

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет сільської ради

5.

Учасники програми

-

6.

Термін реалізації програми

2017 рік

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

65,0 тис. грн.

7.1.

В тому числі бюджетних коштів:

65,0 тис. грн.

 

- з них коштів сільського бюджету

65,0 тис. грн.

 

- позабюджетні кошти

-

8.

Основні джерела фінансування програми

Сільський бюджет

1. Загальні положення

            Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді, які відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

            У населених пунктах Вашковецької сільської ради проводиться робота, спрямована на стабілізацію розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження та примноження всіх складових її діяльності. Проте, незважаючи на отримані досягнення і здобутки, рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту мало відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити потреби населення. Лише п’ять відсотків населення села залучено до занять фізичною культурою і спортом (загальнодержавний показник 13 відсотків).

            Варто відокремити основні проблемні питання галузі. Насамперед, це незадовільний стан утримання і використання матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту населених пунктів. Через відсутність стабільних джерел фінансування діюча система спортивних споруд не відповідає санітарно-гігієнічним і технічним вимогам.

            Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

            Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально­соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

            Виходячи з вищевказаного, звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

 

2.Мета Програми

            2.1.Метою Програми є створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов, проведення пропагандистської роботи та здійснення антикризових заходів для розвитку фізичної культури та спорту в населених пунктах Вашковецької сільської ради.

 

3.Основні завдання Програми

            3.1.Основними завданнями Програми є:

            - проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, у виробничій сфері;

            - інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;

            - реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів;

            - збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

            - забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, удосконалення системи підготовки збірних команд населених пунктів, спортивного резерву, підвищення якості функціонування шкільних гуртків, підтримки спорту ветеранів;

            - надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку;

            - підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення розвитку фізкультури і спорту.

 

4.Фінансове забезпечення Програми

            4.1.Програма розвитку фізичної культури і спорту села реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим бюджетом на 2017 рік, в сумі 60 000 грн., що включає в себе:

            - купівлю спортивного інвентарю і обладнання. спортивної форми;

            - купівлю призів, кубків, медалей, дипломів, грамот;

            - оплату за участь команд у змаганнях;

            - виплату відрядних учасникам змагань;

            - виплату заробітної плати;

            - оплату транспортних послуг.

            4.2.Програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

 

5.Напрями реалізації Програми

            5.1.Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

            - створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних закладах села, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення.

            - забезпечення розвитку фізкультури і спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів.

            - покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

6.Очікувані результати виконання Програми

            6.1.Виконання Програми дасть можливість:

            - збільшити до 25 відсотків, від загальної чисельності населення, кількість громадян залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

            - збільшити до 16 відсотків загальної чисельності кількість школярів, що відвідують спортивні секції та гуртки;

            - поліпшити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів населених пунктів громади в районних, обласних та офіційних всеукраїнських змаганнях;

            - зменшити на 20 відсотків кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

            - створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі серед осіб з уродженими та набутими вадами фізичного розвитку;

            - зменшити на 10 відсотків середню кількість днів тимчасової непрацез­датності через хворобу.

 

7.Організація і контроль за виконанням Програми

            7.1.Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку фізичної культури і спорту Вашковецької сільської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік покладається на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення Вашковецької сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                                          О.Гудійник

 

 

Додаток 1

до Програми підтримки військовослужбовців,

мобілізованих громадян та членів їх сімей

Вашковецької сільської об’єднаної

територіальної громади на 2017 рік

 

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку фізичної культури та спорту

Вашковецької сільської об’єднаної територіальної громади

на 2017 рік

                                                                                                                                    тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми

Етапи виконання програми

 

Всього витрат на виконання програми

2017 рік

Обсяг ресурсів всього:

65.0

65.0

в тому числі: сільський бюджет

65.0

65.0

 

           

Секретар сільської ради                                                       О.Гудійник


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора