Вашковецька сільська територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Вашковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2019-21 роки

Дата: 02.02.2019 22:01
Кількість переглядів: 525

 

Затверджено

рішенням 37 сесії Вашковецької

сільської ради від  18.01.2019 р.

№ 09/37-19

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного розвитку населених пунктів Вашковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2019-21 роки

 

І. Загальна частина

 

            Програма соціально-економічного і культурного розвитку села Вашківці, Шишківці, Нова Слобода та Струмок на 2018 рік розроблена на основі положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», науково-технічного інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально - технічними та фінансовими ресурсами.

            Програма базується на основних показниках прогнозу економічного і соціального розвитку України на період 2019-21 років, комплексі макроекономічних та аграрно-промислових прогнозів національних, державних та регіональних програм. Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації в аграрно-господарському та приватному комплексі населених пунктів сільської ради, особливо з урахуванням тенденцій останніх місяців, пропозицій депутатів, членів виконкому, центральних органів виконавчої влади, методичних рекомендацій Міністерства економіки України та цілей і заходів, визначених затвердженими регіональними програмами.

            Основне завдання Програми полягає у подоланні наслідків фінансово-економічної кризи та забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій.

            Програма є комплексною системою завдань та способів їх виконання на 2019-21 роки, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічно-соціального, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників. Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету села та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Вашковецькою сільською радою за поданням депутатів, комісій сільської ради, членів виконкому та жителів сіл. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками півріччя та поточного року.

            Враховуючи підсумки 2018 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку населених пунктів громади у 2019-21 роках мають бути:

            - скоординована робота сільської ради, її виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчально-виховних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя;

            - створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

            - збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;

            - підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;

            - підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток установ освіти, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;

            - спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження населених пунктів ради та підвищення доходів жителів сіл, створення умов для розвитку аграрного сектору;

            - активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг;

            - розв’язання екологічних проблем, здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів;          

            - сприяння суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;

            - забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі у соціально-економічному житті села:

            - забезпечення населення якісними комунальними послугами;

            - розвиток транспортної інфраструктури: вивчення і розробка нових автобусних маршрутів та надання їх на конкурсній основі перевізникам з метою поліпшення транспортного обслуговування жителів села.

 

ІІ. Основні завдання

 

I. Соціальна сфера

            Для збереження і відродження сіл, поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання Вашковецькою територіальною громадою передбачено здійснення ряд практичних заходів, а саме:

 

            1.1. Поліпшення демографічної ситуації на селі

            Населення села переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку. В даний час в селі проживає 1623 пенсіонери, що складає 30,3% від загального числа жителів територіальної громади. Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У населених пунктах сільської ради реалізуються державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, забезпечення доступності медичної допомоги, культурно-дозвіллєвих та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

            Сьогодні система соціального захисту у населених пунктах територіальної громади охоплює практично всіх непрацездатних громадян за допомогою державного соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціальної допомоги всіх видів і форм. В територіальній громаді проживають 24 особи самотніх і самотньо проживаючих інвалідів і пенсіонерів, які потребують сторонньої допомоги і повинні обслуговуватись соціальними працівниками. Систематично проводиться робота з надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам. У 2018 році цю допомогу отримали 39 осіб. Люди похилого віку, які проживають в населених пунктах територіальної громади, є об’єктами підвищеної уваги та турботи зі сторони сільського виконавчого і розпорядчого органу.

            Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури. Основним напрямом діяльності у 2019-21 роках буде стабілізація демографічної ситуації, збереження традицій багатодітності та настанов на дводітну родину. Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу до обов’язкового якісного медичного та санаторно-курортного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів.

            Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями у 2019-21 роках передбачається:

            - стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;

            - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

            - створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;

            - розвиток співпраці з вітчизняними, міжнародними благодійними організаціями, які займаються оздоровленням та відпочинком дітей, в тому числі і за кордоном;

            - запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення кампаній «Стоп насильству», забезпечення максимального виявлення випадків насильства ;

            - забезпечення призначення та виплату нового виду допомоги - одноразової винагороди жінкам, які народили одну, дві дитини, у яких народилась трійня;

            - забезпечення підтримки багатодітних сімей, у тому числі надання допомоги за рахунок коштів сільського бюджету;

            - подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення механізму залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою трудової діяльності;

            - реалізація комплексу заходів щодо поліпшення умов праці, виконання екологічних програм, задоволення населення якісною питною водою, продуктами харчування. сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив;

            - організація та створення Благодійного фонду по підтримці громадян похилого віку, благоустрою місць поховання та озеленення і підтримання в належному виді місць громадського відпочинку;

            - забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час;

            - залучення учнів навчальних закладів до роботи у виконкомі, постійних комісіях та сільській раді.

 

                      1.2. Зайнятість населення та ринок праці

            У рамках обласної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, «детінізації» зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

- сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця;

- залучення до громадських робіт безробітних громадян;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

- підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;

- зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

 

            1.3. Доходи населення та заробітна плата

            У рамках забезпечення та реалізації Стратегії подолання бідності розвиток соціальної сфери діяльності сільської ради та виконкому буде спрямовано на недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу.

            Протягом у 2019-21 років передбачається здійснити такий комплекс заходів:

            - впровадження постійного контролю за рівнем оплати праці на підприємствах, в фермерських господарствах, серед підприємців розташованих на території села, з метою недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників;

            - забезпечення роботи засідань виконавчого комітету сільської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, де заслуховуватимуться відповідальні особи та керівники господарств, підприємці, які не забезпечили своєчасну виплату заробітної плати;

            - проведення моніторингу укладення колективного договору на базовому підприємстві, , які використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам.

 

          1.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

            Головним напрямом роботи у сфері пенсійного забезпечення у 2019-21 роках буде забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи, розвиток додаткового пенсійного забезпечення (недержавне пенсійне забезпечення).

            Основним напрямом діяльності у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи буде:

            - забезпечення соціальних гарантій і пільг громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та підвищення їх рівня життя;

            - санаторно-курортне лікування та оздоровлення дітей-інвалідів, сиріт та напівсиріт;

            - сприяння забезпечення безоплатними ліками та медичними послугами з зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії громадян, у тому числі дітей;

            - надання матеріальної та натуральної допомоги найбільш нужденним „ліквідаторам”, сім’ям потерпілих „ліквідаторів”;

            - надання допомоги в організації комплексного медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проведення диспансеризації постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи населення.

 

          1.5. Соціальне забезпечення

            З метою соціального захисту най вразливіших верств населення в межах реалізації заходів, передбачених програмою забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності, планується:

            - надання додаткової підтримки пільговим категоріям громадян, які найбільш її потребують;

            - продовження роботи щодо реалізації заходів сільської комплексної програми «Турбота»;

            - сприяння забезпечення інвалідів та пенсіонерів засобами реабілітації (палиці, милиці, ходунки), забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами пересування та зв’язку, у тому числі мобільного (в разі відсутності технічних умов проведення лінійного зв’язку);

            - сприяння забезпечення населення різними видами пільг та державних соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету;

            - сприяння забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

            - проведення урочистостей до свят та пам’ятних дат соціального спрямування та наданням матеріальної (грошової) і натуральної допомоги;

            З найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є житлові субсидії на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природного газу, електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу. За умови внесення змін до діючого законодавства передбачається, що у 2018 році субсидії отримуватимуть 82 багатодітні сім'ї та 1 учасник бойових дій.

            Щомісячно проводитимуться засідання комісії з питань оформлення документів з метою нарахування субсидій жителям територіальної громади, враховуючи конкретні сімейні обставини.

 

            1.6. Житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури

            З метою реалізації заходів з розвитку та реформування комунального господарства передбачається здійснити інвентаризацію і енергоаудит усіх основних фондів комунальної власності сільської ради, визначити зношення, залишкову балансову вартість, провести моніторинг аварійних об’єктів комунального господарства та вжити заходів, спрямованих на:

            - виконання робіт з модернізації систем теплопостачання в Будинку культури с.Вашківці, Будинку культури с.Шишківці, Вашковецької амбулаторії ЗПСМ, дошкільному навчальному закладі «Капітошка» с.Шишківці, освітніх закладах сіл Вашківці та Шишківці, щоб скоротити витрату електроенергії та споживання природного газу;

            - проведення поточного ремонту внутрішніх приміщень Будинку культури с.Вашківці та Будинку культури с.Шишківці, який передбачає залучення коштів інвесторів, небайдужих громадян та організацій, підприємств та установ, благодійних фондів;

            - своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий періоди у 2019-21 роках (установка пластикових вікон, утеплення фасадів, реконструкція опалювальних систем);

            - виконання робіт по поточному та ямковому ремонту вулиць населених пунктів територіальної громади, загальною протяжністю 35000 метрів, обновлення та установка дорожніх знаків, в першу чергу в місцях масових зібрань громадян, дитячих та шкільних освітніх закладів, медичних установ, місцях зупинок рейсових автобусів, нанесення зебрових переходів.

 

II. Гуманітарна сфера

 

            2.1. Здоров’я населення

            Стан здоров’я населення громади характеризує його трудоресурсний потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою впливає на перспективи його соціально – економічного розвитку. Тому один з основних напрямів діяльності виконкому сільської ради буде полягати в задоволенні потреб населення в отриманні медичних послуг. З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги в рамках програм протидії поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань передбачається:

            - розширення доступу селян до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової диспансеризації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців;

            - сприяння укомплектуванню Вашковецької та Шишковецької амбулаторій ЗПСМ необхідним діагностичним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою;

            - забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах області;

            - запобігання інфікування навколишнього середовища мікробактеріями туберкульозу;

            - стимулювання до залучення коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази Вашковецької та Шишковецької амбулаторій ЗПСМ, ФАПів сіл Струмок та Нова Слобода.

 

            2.2. Освіта

            В галузі освіти продовжиться робота по виконанню комплексної цільової програми «Обдарована дитина». Вашковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів буде забезпечувати навчання 417 учнів та двох груп подовженого дня, де виховуватиметься до 30 дітей. Шишковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів буде забезпечувати навчання 221  учня та двох груп подовженого дня, де виховуватиметься до 30 дітей.

            В 2019 році в селі буде здійснюватись підвезення до школи 11 учнів з с.Нова Слобода у с.Вашківці та 16 учнів і 3-є вчителів з с.Струмок у с.Шишківці шкільними автобусами. В дошкільному навчальному закладі «Веселі каруселі» с.Вашківці буде виховуватись 112 дітей, а в дошкільному навчальному закладі «Капітошка» с.Шишківці буде виховуватись 84 дитини. ДНЗ «Веселі каруселі» с.Вашківці та ДНЗ «Капітошка» с.Шишківці будуть забезпечені інвентарем та умовами для здійснення навчально-виховної роботи.

            У рамках обласних та державних програм розвитку освіти передбачається:

            - підтримка іміджу та престижу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Вашківці і дошкільного навчального закладу «Веселі каруселі» с.Вашківці;

- підтримка іміджу та престижу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Шишківці і дошкільного навчального закладу «Капітошка» с.Шишківці;

            - збільшення охоплення учнів профільним навчанням до 85%;

            - здійснення всіх необхідних організаційних заходів щодо якісного проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019-21 роках;

            - доведення вартості безоплатного одноразового гарячого харчування учнів 1 – 11 класів пільгових категорій до натуральних норм;

            - комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами за рахунок сільського бюджету та благодійної допомоги;

            - забезпечення ефективною сучасною комп’ютерною технікою та мережі Інтернет, підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників, через проходження курсової перепідготовки;

            - придбання спортивного обладнання (тренажерів) для закладів освіти ;

            - поновлення бібліотечних фондів та проведення капітальних ремонтів навчальних класів і спортивного залу навчальних закладів об’єднаної територіальної громади;

            - виплата іменних стипендій кращим учням навчального закладу та оснащення школи предметними кабінетами та обладнанням;

            - підтримка проведення науково-практичних конференцій та семінарів у загальноосвітніх школах.

            Передбачається посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості у навчально - виховних закладах, придбання інвентаря, здійснення пішохідних, гірських походів та екскурсій.

 

            2.3. Розвиток культури

          Пріоритетними напрямками соціально - економічного розвитку громади в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української та молдавської національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу в населених пунктах, поліпшення естетичного виховання молоді. Буде забезпечено умови для проведення загально сільських свят: вечорів - зустрічей з випускниками, Різдвяних свят, Дня Перемоги, Дня Села, свят Масляної, Івана Купала, Дня Незалежності України, випускного вечора, Дня захисту дітей та людей похилого віку. Мета цих заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримки потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських та молдавських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організація дозвілля й урізноманітнення форм культурного обслуговування населення села.

          З метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності планується забезпечити:

            - практику проведення сільських та церковних свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української та молдавської народної пісенної творчості;

            - всебічне сприяння створенню сільського краєзнавчого музею на громадських засадах, відродженню і популяризації культурної спадщини та побуту українського селянства у приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Вашківці;

            - створення інформаційно-консультаційних центрів у с.Вашківці та с.Шишківці на базі сільських бібліотек в Будинка культури населених пунктів;

            - відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, залучення культурно-просвітницьких та духовного закладів до організації і підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення;

            - сприяння збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян села.

            На виконання програми розвитку галузі культури територіальної громади у 2019-21 роках буде приділена значна увага зміцненню матеріально – технічної бази закладів культури. Планується ремонт приміщення сільського Будинку культури с.Вашківці, а саме: поточний ремонт внутрішніх приміщень. Ремонт приміщення сільського Будинку культури с.Шишківці, а саме: заміна дверей внутрішніх коридорів, заміна підлоги глядацького залу, заміна електропроводки. Ремонт приміщення сільської установи культури і дозвілля с.Нова Слобода, а саме: заміна вікон та дверей на металопластикові, поточний ремонт покрівлі установи.

            Для проведення змістовного дозвілля молоді планується створення культурно – розважального молодіжного комплексу у с.Шишківці.

           

            2.4. Духовний розвиток

            Розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму, поваги та вивчення культурно-історичної спадщини рідного села. Тому виконавчий комітет сільської ради у 2019-21 роках буде працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі, формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Реалізація Програми в частині розвитку духовності буде здійснюватись шляхом:

            - координації діяльності громадських, релігійних організацій, громадської організації «Перспектива», навчальних та культурних закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя;

            - пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів.

            Проведена робота дозволить забезпечити створення умов для реалізації творчого потенціалу населення села особливо молоді, спрямування її на духовне, моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення, збільшення кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно – освітньої та спортивно – масової роботи, пропагандою християнських цінностей, що сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, забезпеченню зниження рівня злочинності.

            Поширення духовної інформації, зумовить необхідність підвищення рівня християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно – спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства. Практичні кроки територіальної громади у 2019-21 роках будуть направлені на:

            - підготовку та випуск вісників, збору матеріалів та завершення роботи по оновленню експозицій музею історії населених пунктів територіальної громади в приміщенні навчальних закладів, збору матеріалів історії сіл для написання книги.

            - впорядкування та озеленення прилягаючої території Свято-Михайлівської церкви с.Вашківці та території церкви Різдва Пресвятої Богородиці с.Шишківці;

            - завершення будівництва недільної школи при Свято-Михайлівській церкві с.Вашківці.

 

          2.5. Підтримка сімей, дітей та молоді

            У рамках реалізації районної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності планується:

            - проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління;

            - надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;

            - підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;

            - удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

            - проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;

            - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - забезпечення нарахування та виплати державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням);

            - виконання заходів щодо відпочинку та оздоровлення дітей у період літніх канікул;

            - запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та підтримки сімей з дітьми;

            -  забезпечення доступності дітей-інвалідів до закладів соціальної інфраструктури, закладів культури, освіти та до спеціальних закладів, які надають соціальні послуги;

            - створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі в міжрайонних, всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;

            - виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей.

 

            2.6. Фізичне виховання та спорт

            У рамках реалізації сільської програми розвитку фізичної культури і спорту у 2019-21 роках передбачається:

            - залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

            - формування складу збірних команд села з пріоритетних видів спорту, а також забезпечення їм належних умов для підготовки;

            - створення умов для розвитку дитячо-юнацького спорту;

            - проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян;

            - поточний ремонт і відновлення сільських стадіонів, створення належних умов для можливості населенню займатись спортом;

            - проведення сільських змагань в рамках територіальної громади, комплексних спортивних заходів за програмою спартакіади школярів, сільських спортивних ігор, універсіад, участь в районних, обласних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту за участю учнівської молоді;

            - реконструкція старої котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Вашківці під атлетичний зал;

            - встановлення на території навчальних закладів громади спортивних тренажерів;

            - проведення інвентаризації спортивних споруд, поліпшення стану спортивної бази сільських шкіл с.Вашківці та Шишківці, сприяння збереженню її матеріально-технічної бази.

 

III. Безпека життєдіяльності населення

           

            3.1. Охорона навколишнього середовища

            Атмосферне повітря в населеному пункті, на території господарств, а також повітря у виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового перебування людей повинно відповідати санітарним нормам. Основна доля забруднення повітря у с.Вашківці, Шишківці, Струмок та Нова Слобода припадає на хімічний обробіток багаторічних насаджень та автотранспорт. Викиди від утилізації і переробки відходів тваринного походження, пересувних джерел забруднення у 2018 році склали незначну частину забруднення повітря. На сьогодні надмірне антропогенне навантаження на природне середовище сіл, посилене наслідками Чорнобильської катастрофи, кліматичні умови істотно знизили якість водноресурсного потенціалу с.Вашківці, Шишківці, Струмок та Нова Слобода, а тому головною метою у 2019-21 роках є:

            - реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в селах, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, вирішення питання зменшення викидів в атмосферу;

            - розв’язання екологічних проблем, здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів;          

 

            Основні завдання та заходи на 2019-21 роки:

            - зменшення руху транзитного транспорту через села Шишківці та Вашківці;

            - організація посадки захисних лісосмуг вздовж під’їзних вулиць, озеленення територій господарств, торгівельних закладів, озеленення вулиць села, висадка дерев, кущів, газонів та квітників;

            - здійснення контролю за якістю питної води;

            - інвентаризація та реконструкція приватних водоочисних та каналізаційних очисних споруд;

            - придбання спецтехніки для своєчасного транспортування побутових відходів;

            - зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, підприємців, коштів державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища та коштів інвесторів.

            У 2018 році у сфері охорони навколишнього природного середовища буде продовжено реалізацію національних, регіональних, місцевих та об’єктових заходів щодо поліпшення екологічної ситуації в рамках Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дністра та поліпшення якості питної води, загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України, регіональних програм розвитку водного господарства в області, поводження з відходами, ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах області, охорони навколишнього природного середовища, моніторингу довкілля.

            За рахунок коштів обласного бюджету на впровадження природоохоронних заходів передбачається: озеленення 2 га площі на місці колишнього стихійного сміттєзвалища, відвід 1 га землі за межами села для створення пункту сортування твердих побутових відходів, контроль за продовженням робіт щодо поводження з відходами, проведення заходів з підвищення екологічної свідомості населення.

            Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію на території населених пунктів сільської ради.

 

            3.2. Техногенна безпека

            У 2019-21 роках і основну увагу передбачено зосередити на виконанні завдань регіональних та державних програм, у тому числі:

            - Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в Чернівецькій області;

            - Програми створення і використання матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків у Чернівецькій області;

            Буде продовжено реалізацію заходів щодо зниження рівня техногенно-екологічних ризиків, регіональних програм ліквідації наслідків підтоплення територій в населених пунктах сільської ради, створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у с.Вашківці, Шишківці, Струмок та Нова Слобода.

 

            3.3. Охорона праці

            З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого середовища у 2019-21 роках планується:

            - запровадити функціонування системи управління охороною праці на підприємствах малого та середнього бізнесу;

            - організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

            - посилення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

            - посилення контролю щодо проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки на підприємствах сіл та прилягаючих населених пунктах;

            - організація навчання з питань охорони праці керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування, керівників і фахівців підприємств, установ та організацій населених пунктів.

 

            3.4. Забезпечення законності та правопорядку

            У 2019-21 роках ці в рамках місцевої програми профілактики злочинності, підвищення безпеки дорожнього руху передбачається з метою ослаблення дії криміногенних факторів на території населених пунктів сільської ради і, зокрема в період кризових суспільних ситуацій, забезпечити здійснення комплексу заходів щодо:

            - постійного моніторингу та належного реагування на виявлені недоліки ;

            - удосконалення системи профілактики злочинності та правопорушень, спрямованої на посилення боротьби з антисоціальними явищами;

            - створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;

            - усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації;

            - залучення до виконання програми громадян, зокрема і громадських помічників дільничного інспектора поліції, активістів громадських формувань з охорони громадського порядку;

            - підвищення оперативності реагування на вчинені злочини і правопорушення та їх виявлення.

            У 2019-21 роках передбачається недопущення росту вуличної злочинності та злочинності серед неповнолітніх.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора