Вашковецька сільська територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

Комплексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» у населених пунктах Вашковецької сільської ради на 2019 – 2020 роки

Дата: 02.02.2019 21:07
Кількість переглядів: 369

 

Затверджено рішенням

                                                                                                          сесії сільської ради

                                                                                                          VIІ скликання №329/36-18

                                                                                                           від  21.12.2018 р.                          

        

Комплексна Програма

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення

«Турбота» у населених пунктах Вашковецької сільської ради

на 2019 – 2020 роки

 

І. Загальна характеристика, мета та завдання Програми

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

  • реальна соціально – економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;
  • доцільність поліпшення організаційно – правового забезпечення надання фінансової допомоги, пільг та підтримки;
  • необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених жителів територіальної громади.

Комплексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення у населених пунктах Вашковецької сільської ради «Турбота» на 2019-2020 роки (далі - Програма) передбачає систему соціальних, матеріально – побутових, організаційних заходів, спрямованих на посилення адресної підтримки найбільш соціально незахищених жителів сіл, зокрема, ветеранів війни та праці, вдів загиблих фронтовиків, дітей війни, інвалідів, сиріт, сімей з дітьми, інших пільгових категорій громадян, які потребують допомоги від сільської ради, її виконавчого комітету.

Програма спрямована на забезпечення реалізації законів України «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів», «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам», «Про психіатричну допомогу», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», «Про соціальні послуги» та інших, що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України.

Програма передбачає координацію дій сільської ради, її виконавчого комітету, громадських, ветеранських, релігійних, благодійних та інших організацій, які діють на території об’єднаної громади.

 

ІІ. Напрями діяльності Програми

Пріоритетними напрямами діяльності Програми є:

 1. Сприяння в оформленні необхідних документів для надання соціальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми – багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям, які опікуються дітьми – сиротами, дітьми – інвалідами, тому що саме ці категорії сімей більше інших зазнають економічних труднощів, у зв’язку з чим мають реальну можливість переходу в розряд неблагополучних сімей, що відповідним чином відобразиться на майбутньому дітей.
 2. Розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціально – побутових допомог.
 3. Сприяння в оформленні необхідних документів для надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів і інвалідів з метою їх підтримки і профілактики можливої асоціальної поведінки.
 4. Забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в екстремальній ситуації, у зв’язку з важкою хворобою, пожежею, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо.
 5. Підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.
 6. Допомога у вирішенні проблем пенсійного забезпечення, соціально – правового захисту не конкурентоздатних на ринку праці громадян, створення системи адресної допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім’ям, дітям – інвалідам та дітям – сиротам.
 7. Надання матеріальної і натуральної допомоги.
 8. Надання соціальної підтримки непрацездатним громадянам та особам з обмеженими фізичними можливостями.
 9. Пошук нових методів та форм боротьби з бідністю.

 

ІІІ. Основні джерела реалізації Програми

Встановити наступні джерела фінансування Програми:

- кошти сільського бюджету, в тому числі цільового фонду соціально – економічного розвитку громади та цільового фонду фінансової підтримки підприємств, установ та організацій які діють на території об’єднаної громади;

- благодійні пожертви підприємств, установ, організацій, підприємців, фізичних осіб, релігійних конфесій, гуманітарна допомога;

- кошти, отримані від проведення благодійних концертів, виставок, інших культурно – масових та спортивних заходів;

- кошти громадських організацій;

- інші надходження.

 

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування

(тис. гривень)

У тому числі за роками

2019

2020

Бюджет Вашковецької сільської ради

160000

80000

80000

 

IV. Розмір надання матеріальної допомоги

Матеріальна допомога надається в розмірі від 200 грн. до 1500 грн. за умови надання відповідних підтверджуючих документів необхідності виділення такої матеріальної допомоги.

У особливих випадках, у разі прямої загрози життю і здоров’ю жителів населених пунктів Вашковецької сільської ради, розмір матеріальної допомоги може не обмежуватися верхньою граничною межею за умови наявності відповідних підтверджуючих документів.

 

V. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

            Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, що несуть відповідальність за її виконання.

            Керівництво та контроль за реалізацією Програми покладається на постійні комісії сільської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, контролю за дотриманням законодавства та виконанням прийнятих рішень, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, житлово-комунального господарства та комунальної власності, з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

            Комісія здійснює перевірку і заслуховує на своїх засіданнях хід виконання наміченого, збирає та аналізує необхідну інформацію з усіх суб’єктів, задіяних програмою та інформує сільську раду з проведеної роботи.

            Хід реалізації програми висвітлюється в місцевих засобах масової інформації.

 

Секретар сільської ради                                                     О. Гудійник

                                                                                                                                            Додаток 2

                                                                                                          затверджено рішенням

                                                                                                          сесії сільської ради

                                                                                                          VIІ скликання №329/36-18

                                                                                                                                    від  21.12.2018 р.                          

 

 

ПОРЯДОК

надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян, які проживають

у населених пунктах Вашковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади за рахунок коштів «Комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2020 роки»

 

І. Загальні положення

            1.Порядок надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян, які проживають у населених пунктах Вашковецької сільської ради за рахунок коштів «Комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2020 роки» (далі - Порядок), розроблений на виконання «Комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2020 роки» (далі - Програма «Турбота»), затвердженої рішенням 36 сесії Вашковецької сільської ради VII скликання від 21.12.2018 р. №329/36-18, на виконання п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» з метою упорядкування її виплати.

            2.Порядок визначає загальні організаційні та процедурні засади розгляду заяв та механізм надання  одноразової грошової допомоги малозабезпеченим та іншим громадянам, які опинилися у скрутному становищі, потребують підтримки з боку держави та проживають у населених пунктах Вашковецької сільської ради.

 

II. Умови і порядок надання одноразової грошової допомоги

            1.Одноразова грошова допомога є одним з видів соціальної допомоги і виплачується за рахунок коштів сільського бюджету, виділених на виконання Програми «Турбота».

            2.Одноразова грошова допомога надається громадянам, зареєстрованим у населених пунктах Вашковецької сільської ради, з урахуванням доходу заявника, його майнового стану та отримуваних згідно з чинним законодавством пенсій, державних допомог, компенсацій та одноразової грошової допомоги з інших джерел.

            3.Одноразова грошова допомога надається таким категоріям малозабезпечених громадян: ветеранам війни та праці, інвалідам, учасникам бойових дій, громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, бездомним громадянам, біженцям, особам, звільненим з місць позбавлення волі, одиноким громадянам та багатодітним сім'ям, а також іншим громадянам, у сім'ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставини, внаслідок яких вони потребують матеріальної допомоги.

            Одноразова грошова допомога надається зазначеним громадянам, якщо розмір середньомісячного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

            В окремих випадках одноразова грошова допомога може бути надана без врахування розміру середньомісячного доходу сім'ї.

            4.Одноразова грошова допомога незалежно від доходів сім'ї може надаватися внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення Сокирянської районної державної адміністрації.

            5.Одноразова грошова допомога надається громадянину один раз протягом календарного року за рішенням виконавчого комітету з місцевого бюджету в таких розмірах:

- інвалідам ІII групи - 200 грн. - 500 грн.;

            - інвалідам І - II груп, дітям - інвалідам (їх законним представникам) - 200 грн. - 600 грн.;

            - онкохворим громадянам - 500 - 1500 грн.;

            - іншим категоріям громадян, які мають право на отримання допомоги за рахунок коштів програми - 200 грн. - 500 грн.

            - у особливих випадках, у разі прямої загрози життю і здоров’ю жителів населених пунктів Вашковецької сільської ради розмір матеріальної допомоги може не обмежуватися верхньою граничною межею.

            З урахуванням можливостей місцевого бюджету, виконком сільської ради має право збільшити суми одноразових грошових допомог відповідно до місцевої програми «Турбота» та надавати допомогу повторно впродовж календарного року.

            6.Для надання одноразової грошової допомоги громадянин, звертається із заявою на ім'я сільського голови, в якій вказує обставини, що спонукали його до звернення за грошовою допомогою, та надає письмову згоду на збір та обробку інформації про персональні дані, які необхідні для призначення матеріальної допомоги. До заяви особа додає такі документи:

            1) копію паспорта громадянина, який потребує грошової допомоги (стор. 1, 2, 11), у разі подання заяви уповноваженим представником громадянина - також копію паспорта уповноваженого представника (стор. 1, 2, 11) та документа, що підтверджує його повноваження;

            2) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

            3) довідку про склад сім'ї із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, ступеня споріднення членів сім'ї.

            4)довідки про доходи за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, усіх працюючих членів сім'ї;

            5) копії трудових книжок та довідки Державної реєстраційної служби України довільної форми про те, що не перебувають на обліку як фізична особа - підприємець, усіх працездатних непрацюючих членів сім'ї (у разі відсутності трудової книжки надається довідка про те, що особа не працює);

            6) акт обстеження (на збільшену суму).

            В залежності від підстав звернення, заявником додатково надаються: при наданні допомоги на лікування - довідка про стан здоров'я з лікувального закладу (для не інвалідів), копія висновку медико-соціальної експертної комісії (для інвалідів), лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності; при нещасних випадках та стихійних лихах (пожежі, повінь, зсув та інші) - акт про стихійне лихо або клопотання старости, депутата сільської ради з цього питання, із зазначенням суми збитків або майнової шкоди.

            Внутрішньо переміщені особи подають документи відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 6 та копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей), копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і, у разі необхідності, медичну довідку про стан здоров'я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності.

            7.У виняткових випадках (онкозахворювання, пересадка органів та інші хвороби, що потребують відповідно обґрунтованого дороговартісного лікування; стихійне лихо, в т.ч. пожежа, та інших), що підтверджуються відповідними документами, громадяни мають право звернутися до голови сільської ради щодо надання одноразової грошової допомоги у сумі, що перевищує розмір, встановлений у пункті 5 цього Порядку незалежно від доходів сім'ї.

            В такому випадку, до звернення або заяви громадянина додаються документи, визначені пунктом 6 цього Порядку, а також акт обстеження матеріально-побутових умов заявника та рішення виконкому сільської ради із рекомендацією щодо суми одноразової грошової допомоги, але не більше 3-ох прожиткових мінімумів, встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

У особливих випадках, у разі прямої загрози життю і здоров’ю жителів населених пунктів Вашковецької сільської ради розмір матеріальної допомоги може не обмежуватися верхньою граничною межею.

            8.Виконавчий комітет сільської ради за наслідками розгляду документів, може відмовити в наданні грошової допомоги, якщо:

            - особа, яка звернулася за наданням одноразової грошової допомоги, не надала документи, визначені пунктом 6 цього Порядку;

            - працездатний заявник та працездатні члени його сім'ї без поважних причин не працюють і не зареєстровані у центрі зайнятості;

            - заявник протягом поточного року вже одержував одноразову грошову допомогу з коштів обласного та/або місцевого бюджетів чи інших джерел;

            - обставини, які зазначено особою у заяві як обґрунтування для надання одноразової грошової допомоги, не відповідають дійсності.

            Внутрішньо переміщеним особам до населених пунктів Вашковецької сільської ради, які не отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, одноразова грошова допомога не надається.

            9.Виконавчий комітет сільської ради повідомляє громадянина про результати розгляду звернення щодо надання одноразової грошової допомоги в термін, встановлений чинним законодавством України.

            10.Виплата одноразової грошової допомоги проводиться у визначених розмірах разовими дорученнями через підприємства поштового зв'язку або на особові рахунки отримувачів, відкриті у банківських установах, що пройшли конкурсний відбір для виплати пенсій та допомог.

            11.Допомога, що належала її одержувачу і залишилася не отриманою у зв'язку з його смертю, виплачується за заявою одного з членів сім'ї за умови звернення до виконавчого комітету сільської ради упродовж 3 (трьох) місяців з дня смерті.

            12.Рішення про надання одноразової грошової допомоги громадянам, які з якихось критеріїв не відповідають вимогам цього Порядку, приймається сесією сільської ради.

            13.Контроль за цільовим витрачанням коштів на виплату одноразової грошової допомоги здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

                Секретар сільської ради                                                     О. Гудійник

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора