A A A K K K
для людей із порушенням зору
Вашковецька сільська територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

ПРОГРАМА підготовки юнаків до військової служби та призову до лав Збройних Сил України та інших військових формувань у населених пунктах Вашковецької сільської ради на 2019-2020 роки

Дата: 02.02.2019 21:25
Кількість переглядів: 343

 

Затверджено

  рішенням 36 сесії Вашковецької

сільської  ради  VII скликання

№333/36-18 від 21.12.2018 року

 

 

ПРОГРАМА

підготовки юнаків до військової служби та призову

до лав Збройних Сил України та інших військових формувань

у населених пунктах Вашковецької сільської ради

на 2019-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сільська рада

2.

Розробник програми

Виконавчий апарат сільської ради

3.

Співрозробники програми

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет сільської ради

5.

Учасники програми

Загальноосвітні навчальні заклади сс.Вашківці та Шишківці

6.

Термін реалізації програми

2019-2020 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

20,0 тис. грн.

7.1.

В тому числі бюджетних коштів:

20,0 тис. грн.

 

- з них коштів сільського бюджету

20,0 тис. грн.

 

- позабюджетні кошти

-

8.

Основні джерела фінансування програми

Сільський бюджет

 

1. Загальні положення

            1.1.Програма підготовки юнаків до військової служби та призову до лав Збройних Сил України та інших військових формувань у Вашковецькій сільській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2020 роки (далі – Програма) розроблена виконавчим комітетом Вашковецької сільської ради на виконання Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» від 04.04.2006 року №3597, Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» від 01.05.2014 року № 447/2014, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про допризовну підготовку молоді» від 31.11.2000 року №1770 та «Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» від 21.03.2002 року № 352, Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, з метою належної підготовки юнаків до військової служби та призову до лав Збройних Сил України та інших військових формувань.

         1.2.Програма спрямована на:

  • підвищення готовності військовозобов’язаних  до проходження військової служби в лавах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, завданнями яких є захист територіальної цілісності України;
  • удосконалення механізму призову громадян жителів населених пунктів Вашковецької сільської ради на строкову військову службу та здійснення мобілізаційних заходів;
  • формування патріотичних настроїв жителів населених пунктів Вашковецької сільської ради щодо служби у складі Збройних Сил України.

1.3.Програма передбачає координацію дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, районного військового комісаріату, правоохоронних органів, органів освіти і охорони здоров'я, виконавчого комітету Вашковецької сільської ради.

 

2.Проблема, що підлягає розв’язанню

            2.1.Готовність юнаків до строкової служби та служби за контрактом в Збройних Силах України охоплює знання, практичні навички та якості, необхідні майбутньому воїну, які б сприяли швидкій їх адаптації в умовах військового колективу.

            2.2.Підготовка молоді до військової служби завжди є почесною справою і на сучасному етапі потребує уваги та певних матеріальних і фінансових витрат.

Проте існує ряд проблем, а саме:

            - матеріальне та фінансове забезпечення більшої частини населення знаходиться на низькому рівні, особливо це стосується сільської місцевості. Все це примушує призовників виїжджати на заробітки за межі України без зняття з військового обліку;

            - недостатній рівень фінансування органів охорони здоров’я негативно впливає на якість проведення диспансеризації, медичного огляду та додаткового медичного обстеження в період призову і приписки;

            - недостатній рівень військово-патріотичного виховання учнів та молоді,  що здійснює негативний вплив на підготовленість призовників до майбутньої служби в армії;

            - відсутність матеріально технічної бази для практичного відпрацювання завдань з навчальною зброєю у загальноосвітніх навчальних закладах Вашковецької сільської ради;

            - низька результативність оповіщення військовозобов’язаних органами місцевого самоврядування Вашковецької об’єднаної територіальної громади;

            - забезпечення вчасного прибуття військовозобов’язаних та призовників до збірних пунктів.

 

3.Мета Програми

3.1.Метою Програми є  формування у молоді та військовозобов’язаних високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.

3.2.Реалізація Програми сприятиме узгодженню дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, районного військового комісаріату, правоохоронних органів, органів освіти і охорони здоров'я, виконавчого комітету Вашковецької сільської ради у напрямку підготовки молоді до військової  служби, приписки юнаків до призовної дільниці, призову їх на військову службу та прийняття на військову службу за контрактом, призову військовозобов’язаних до Збройних Сил під час часткової мобілізації.

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

            4.1.Ефективне підвищення рівня свідомості населення, підняття духу патріотизму у підростаючого покоління та осіб, призовного віку, закладення ідеї необхідності захищати незалежність та територіальну цілісність держави, забезпечення належної організації оповіщення, перевезення призовників та мобілізованих на медичну комісію та їх відправку на збірний пункт в період призову на строкову військову службу та мобілізації неможливе без залучення додаткових фінансових ресурсів. В першу чергу коштів місцевих бюджетів,  а також інших не заборонених чинним законодавством джерел.

4.2.Програма діє з 2019 по 2020 рік включно.

 

5.Завдання Програми та показники результативності

5.1.Основними завданнями Програми є вирішення проблем:

            -  забезпечення військово-патріотичного виховання молоді;

            - формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості, формування патріотизму та любові до Батьківщини;

- підвищення рівня виховної та військово-патріотичної роботи серед допризовної, призовної молоді та військовозобов’язаних Вашковецької об’єднаної територіальної громади;

            - формування у молоді та військовозобов’язаних почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

            - виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності;

- проведення медичного обстеження допризовної молоді Вашковецької об’єднаної територіальної громади та військовозобов’язаних, які призиваються на строкову військову службу та під час часткової мобілізації;

            - формування базових навичок практичного застосування зброї;

            - забезпечення призову автотранспортом для перевезення юнаків на медичну комісію та їх відправку на збірний пункт, перевезення  військовозобов’язаних на пункти збору військових частин;

            - забезпечення безумовного виконання доведених завдань з постачання військовозобов’язаних до лав Збройних Сил України та інших військових формувань в період проведення часткової мобілізації та призову на строкову військову службу;

            - надання практичної допомоги групам оповіщення органів місцевого самоврядування в ході проведення призову на строкову військову службу та під час мобілізації.

            Ресурсне забезпечення Програми представлено в додатку 1.

 

6.Напрями діяльності і заходи Програми

            Пріоритетними напрямами в реалізації Програми є:

            - підвищення рівня свідомості населення, підняття духу патріотизму у підростаючого покоління та осіб, призовного віку, закладення ідеї необхідності захищати незалежність та територіальну цілісність держави;

            - перевезення призовників та мобілізованих на медичну комісію та їх відправку на збірний пункт;

            - організація оповіщення в період призову на строкову військову службу та мобілізації;

- створення необхідних умов для оперативного та якісного виконання доведених на Вашковецьку сільську об’єднану територіальну громаду завдань з призову та мобілізації.

 

7.Система управління та контролю за ходом виконання Програми

7.1.Програма виконується шляхом реалізації її заходів і завдань. Відповідальність за їх виконання несуть виконавці.

7.2.Управління та координацію дій учасників Програми по виконанню заходів здійснює виконавчий комітет Вашковецької сільської ради  шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

7.3.Учасники Програми подають звіт про виконання заходів щорічно до 25 січня року наступного за звітним періодом на розгляд та затвердження сесії Вашковецької сільської ради.

            7.4.Хід реалізації Програми висвітлюється в засобах масової інформації та інтернет-порталі Вашковецької сільської об'єднаної територіальної громади.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                          О.Гудійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми підготовки юнаків до військової служби та призову до лав Збройних Сил України та інших військових формувань у населених пунктах Вашковецької сільської ради на 2019-2020 роки

 

Ресурсне забезпечення

Програми підготовки юнаків до військової служби та призову до лав Збройних Сил України та інших військових формувань у населених пунктах

Вашковецької сільської ради на 2019-2020 роки

тис. грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми

2019 рік

2020 рік

 

Обсяг ресурсів всього:

10.0

10.0

20.0

в тому числі, сільський бюджет:

10.0

10.0

20.0

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       О.Гудійник

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора