A A A K K K
для людей із порушенням зору
Вашковецька сільська територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

Комплексна програма профілактики правопорушень на період до 2018 року в населених пунктах Вашковецької сільської ради

Дата: 02.02.2019 21:47
Кількість переглядів: 82

 

Додаток 1

до рішення №242/10-16

сесії сільської ради VІІ скликання

від 06.09.2016 року

 

Комплексна програма

профілактики правопорушень на період до 2018 року

в населених пунктах Вашковецької сільської ради

 

І.Загальна характеристика Комплексної програми профілактики правопорушень

на період до 2018 року в населених пунктах Вашковецької сільської ради

1.

Ініціатор розроблення програми:

Сокирянський ВП ГУНП в Чернівецькій області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу виконавчої влади про розроблення програми

 

3.

Розробник програми

Сокирянський ВП ГУНП в Чернівецькій області

4.

Відповідальний виконавець програми

Сокирянський ВП ГУНП в Чернівецькій області

6.

Учасники програми

Вашковецька сільська рада, Сокирянський ВП ГУНП в Чернівецькій області

7.

Термін реалізації програми

2 роки

7.1.

Етапи виконання програми

2017, 2018 роки.

8.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми

Бюджет Вашковецької сільської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

60.0 тис. грн.

9.1.

в тому числі бюджетних коштів

50.0 тис. грн.

 10.

Основні джерела фінансування програми

 Бюджет Вашковецької сільської ради

 

IІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

            Діяльність Сокирянського ВП ГУ НП в Чернівецькій області спрямована на забезпечення надійного захисту прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань, підвищення результативності роботи з профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та підтримання належного правопорядку в населених пунктах, більш широкого залучення населення до участі в роботі громадських формувань з охорони громадського порядку.

            Разом з тим, аналіз оперативної обстановки, звернення громадян, інформація, яка висвітлюється в засобах масової інформації свідчать про наявність окремих недоліків, які в загальному впливають на авторитет органів Національної поліції, оперативну обстановку в цілому.

            Аналізуючи стан злочинності на території району слід відмітити, що  протягом 2016 року значно збільшилась кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, з яких ріст зареєстрованих кримінальних правопорушень становить 19.4% до попереднього періоду.

            Найбільш негативно на криміногенну обстановку впливають крадіжки різних форм власності, яких у 2016 році зареєстровано 194 (проти 163 у 2015 році), із яких розкрито та направлено на розгляд суду 60 фактів.

            Потребує покращення робота по боротьбі із наркоманією, а також незаконним обігом зброї та боєприпасів.

 

ІII. Мета Програми

            Метою Комплексної програми профілактики правопорушень на період до 2018 року в населених пунктах Вашковецької сільської ради є забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів поступового нарощування зусиль держави й громадськості, удосконалення законодавства, організації, засобів і методів запобігання й розкриття злочинів.

            Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

            - розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практику;

            - недопущення втягнення у злочинну діяльність уразливих соціальних груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з певних сфер суспільного життя;

            - створення надійних перешкод кримінальному насильству;

            - обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, натиску пияцтва й алкоголізму, проституції та інших супутніх для злочинності явищ.

            - запобігання вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми;

            У результаті підвищення ефективності профілактики злочинності очікується:

            - зниження рівня злочинності та ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

            - поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;

            - мінімізація злочинного впливу на молодь і підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

            - зниження рівня вживання наркотиків населенням і проникнення їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через територію держави;

            - створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

            - підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

            - поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення доброзичливих відносин між громадянами та працівниками поліції;

            - досягнення належного рівня фінансового й матеріального забезпечення правоохоронної діяльності.

 

ІV. Обґрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми,

строки виконання Програми

            Для успішної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання необхідно протягом 2-х років, а саме 2017-2018 років здійснити комплекс наступних заходів:

            1.Проводити на території населених пунктів сільської ради комплекс оперативно-профілактичних заходів по перевірці розважальних закладів з метою запобігання скоєння злочинів та правопорушень. До проведення заходів залучати представників органів місцевого самоврядування, а також представників громадських формувань з охорони громадського порядку та Державного кордону.

У окремих випадках, а також при затриманні злочинців, залучати до цих заходів представників засобів масової інформації району.

            2.З метою запобігання злочинним посяганням проти особи і суспільства із застосуванням зброї та вибухових пристроїв, в тому числі проявів міжнародного тероризму, посилити оперативне прикриття об’єктів, де використовуються чи зберігаються вибухові та отруйні предмети і речовини.

            3.Проводити заходи по виявленню, документуванню та знешкодженню організованих злочинних груп, створених на етнічній основі, проводити відпрацювання їх на причетність до нерозкритих злочинів, підтримки ними терористичних організацій. Увагу звертати на перевірку й реалізацію інформації щодо осіб – вихідців з країн, де набули поширення прояви міжнародного екстремізму та терористичної діяльності.

            4.Вжити заходів із запобігання і припинення втягування представників владних структур у злочинну діяльність, виявлення і припинення проявів корупції серед державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, військовослужбовців та працівників правоохоронних і контролюючих органів.

            5.З метою запобігання негативним проявам пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності серед неповнолітніх, проводити спільні оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення та обліку дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих.

            6.З метою недопущення використання розважальних закладів та місць проведення дозвілля для розповсюдження серед молоді наркотичних засобів, проводити відпрацювання барів, кафе, дискотек, нічних клубів тощо. Вживати заходів до припинення діяльності об'єктів, де виявлені факти вживання наркотичних засобів або торгівлі ними.

            7.Проводити заходи по запобіганню вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення.

            8.З метою попередження рецидивної злочинності забезпечувати ефективне здійснення індивідуально-профілактичних заходів стосовно осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, які перебувають під адміністративним наглядом, засуджених до кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та виконання вимог ЗУ «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі».

            9.З метою зменшення аварійності на автошляхах області, рівня смертності при дорожньо-транспортних пригодах, розробляти попереджувально-профілактичні заходи до учасників дорожнього руху.

            10.Проводити інформаційно-пропагандистські та культурно-виховні заходи профілактики правопорушень.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

            Основними завданнями,  на виконання яких направлена Програма є:

 1. Забезпечення профілактики злочинності;
 2. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань;
 3. Ослаблення дії криміногенних факторів;
 4. Припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, подальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;
 5. Недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп,  витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
 6. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
 7. Створення надійних перешкод зростанню кримінального насильства;
 8. Обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх для злочинності явищ.
 9. Запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми;
 10. Протидія рецидивній злочинності, зменшення кількості злочинів, вчинених особами засудженими до альтернативних видів покарань. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 11. Охорона громадського порядку;
 12. Безпека дорожнього руху.

            У результаті посилення профілактичного впливу очікується:

            - зниження впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;

            -    зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

            - підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки;

            - поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя;

            - мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

            -  зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення їх в регіон, недопущення транзиту наркотичних засобів через територію області;

            - створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

            - підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

            - поліпшення стану безпеки дорожнього руху.

 

. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

            Передбачається поетапне виконання заходів щодо реалізації Програми на 2017-2018 роки та можливість внесення необхідних корективів.

            Відповідальними виконавцями Програми є: Сокирянський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Джерелами фінансування Програми є місцевий бюджет Вашковецької сільської ради.

            Відповідальний виконавець щорічно до 20 січня наступного за звітним року надає Вашковецькій сільській раді  інформацію про хід реалізації Комплексної програми.

 

Секретар сільської ради                                                О.Гудійник


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора